Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

SUBIECTUL POLITICII

H&S FOR LIFE CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Loc. București , Strada Turnu Roșu, nr. 3, ap. 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3381/2018, cod fiscal 39000502,  adopta prezenta POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Prezenta Politica se aplica integral si in mod corespunzator pentru site-ul www.isafety.ro.

Va rugam sa acordati atentie prezentei Politici pentru a intelege modul in care vor fi prelucrate informatiile la care avem acces ("date personale”).

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi.
Acordam atentie protejarii vietii private a persoanelor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate, respectand Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (in continuare “GDPR”).

Prezenta Politica reflecta practicile ISAFETY.RO cu privire la aplicarea prevederilor GDPR si detalizaza drepturile de care beneficiati cu privire la modul in care informatiile dumneavoastra sunt prelucrate de catre ISAFETY.RO.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de ISAFETY.RO se va realiza intotdeauna in concordanta    cu prevederile GDPR, precum si cu reglementarile locale privind protectia datelor cu caracter personal.

Prin prezenta Politica, ISAFETY.RO informeaza persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, precum si cu privire la scopurile prelucrarii si cu privire la drepturile de care persoanele vizate beneficiaza.

 

DATE PERSONALE
    
"Date personale" inseamna orice informație sau informații care va pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastra) sau indirect. Datele personale includ ISAFETY.RO precum adresa de e-mail, adresa de domiciliu, numarul de telefon, numele de utilizator, alte asemenea informatii.

 “Prelucrarea” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, asa cum sunt acestea definite mai sus, manual sau cu utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor.

Operatorul de date cu caracter personal (denumit in continuare “operatorul”) este H&S FOR LIFE CONSULTING S.R.L (ISAFETY.RO).

ISAFETY.RO se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (denumite in continuare „Principiile”) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

Prelucrate in mod corect, legal si transparent;

Colectate in scopuri specificate, explicite si legitime;

Adecvate, relevante si limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

Corecte si actualizate;

Pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar in raport de scopul prelucrarii;

Procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate, intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel incât datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.

Datele personale sunt prelucrate in urmatoarele scopuri si in baza urmatoarelor temeiuri:

In scopul incheierii si executarii contractelor (e.g.: pentru a va putea furniza serviciile noastre)

In scopul indeplinirii unor obligatii legale (e.g.: facturare in conditiile legii si raportare catre autoritatile fiscale)

In scop de marketing (e.g.: daca exista consimtamant, transmitere de mesaje de marketing, oferte, informatii despre campaniile noastre)

In scopul realizarii obiectului de activitate - (e.g.: daca exista consimtamant, transmitere de date cu caracter personal in scopul realizarii obiectului nostru de activitate).

 

ISAFETY.RO va folosi informatiile pe care le furnizati in sectiunea corespunzatoare de contact (prin completarea formularului de contact de pe site sau platforme social media), existenta pe site-urile diferitelor proiecte dezvoltate / detinute de catre ISAFETY.RO, exclusiv cu scopul de a va procesa solicitarea.

Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-urilor proiectelor ISAFETY.RO, intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile prezentei Politici.

ISAFETY.RO se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate in alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor in care exista consimtamântul dumneavoastra expres pentru a le utiliza si in alte scopuri. Pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra transmise in sectiunea de contact a unuia / unora dintre site-urile noastre, este posibil sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra unor furnizori sau parteneri cu care ISAFETY.RO colaboreaza. Datele cu caracter personal prelucrate de catre ISAFETY.RO vor putea fi transferate catre terti doar in situatia in care exista consimtamântul dumneavoastra, cu exceptia situatiilor in care exista o obligatie legala/contractuala pentru ISAFETY.RO de a efectua transferul datelor.

Cu toate acestea, paginile web ale proiectelor ISAFETY.RO pot contine, la un moment dat, link-uri de acces catre alte site-uri, ale caror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale ISAFETY.RO.

Va solicitam sa consultati politicile privind protectia datelor cu caracter personal ale acestor pagini web - ISAFETY.RO nu isi asuma responsabilitati cu privire la informatiile trimise catre sau colectate de aceste terte parti.    ISAFETY.RO nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru continutul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. ISAFETY.RO nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

TERMENE

ISAFETY.RO poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior. Pastram datele pentru perioada necesara in vederea atingerii scopului pentru care detinem datele, pentru a raspunde nevoilor dumneavoastra sau pentru a ne indeplini obligatiile legale.

Criteriile folosite pentru stabilirea termenelor de pastrare a datelor:

Cand va furnizam servicii, pastram datele dumneavoastra personale pe durata relatiei noastre contractuale;

Daca participati la o campanie, pastram datele dumneavoastra personale pe durata campaniei;

Daca ne contactati cu intrebari, pastram datele dumneavoastra personale maximum trei ani de la ultima corespondenta primita;
In cazul in care v-ati oferit consimtamântul pentru marketing, pastram datele dumneavoastra personale pâna când va dezabonati sau solicitati sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate - datele stocate in bazele noastre de date pentru scopul comunicarilor de marketing direct sunt sterse din evidentele acestor baze de date la 5 ani de ultima comunicare;

 

DREPTURI

In conformitate cu GDPR, aveti o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care ISAFETY.RO le prelucreaza:

Dreptul de acces la datele prelucrare - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Solicitarile repetate pot sa nu primeasca mai multe raspunsuri.

Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul sa cereți ca datele dumneavoastra sa fie rectificate și/sau sa le completați daca este necesar.

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - In anumite situatii, daca solicitarea nu contravine legii, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastra.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - Aveți dreptul sa solicitați restricționarea procesarii datelor dumneavoastra.

Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul sa mutați, sa copiați sau sa transferați datele care va intereseaza din baza noastra de date intr-o alta. Acest lucru se aplica numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazeaza pe consimțamântul dumneavoastra sau pe baza unui contract și este implementata prin mijloace automate.

Dreptul de opozitie - Va puteți opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci când o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.

Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra de catre noi atunci când desfasuram actiuni in interes public sau in interesele legitime proprii sau ale unui tert - Va puteți opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci când o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.

Dreptul de a retrage consimtamântul in orice moment - Va puteți retrage consimțamântul in ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastra atunci când o astfel de procesare se bazeaza pe consimțamânt. Retragerea consimțamântului nu retroactiveaza.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competenta - Aveți dreptul sa depuneți o plângere in fața autoritații de protecție a datelor.

Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri de marketing direct - Va puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastra de marketing direct in orice moment.

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi in ceea ce priveste datele personale pe care ISAFETY.RO le prelucreaza prin adresarea unei simple cereri catre ISAFETY.RO.

ISAFETY.RO a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii ISAFETY.RO, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama ISAFETY.RO sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, in conformitate cu prevederile prezentei Politici.


PREVEDERI FINALE
Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut.

Prezenta Politica se pune la dispozitia persoanelor interesate.
Termenii prezentei Politici se interpreteaza in conformitate cu legislatia aplicabila.

CONTACT

Daca aveți intrebari sau preocupari cu privire la modul in care tratam și folosim datele dumneavoastra cu caracter personal sau doriți sa va exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastra, va rugam sa ne contactați la adresa de email sorin (at) isafety.ro.